Voor werkgevers een zorg minder!

Spreken de voordelen van het AVN ZorgPortaal jou aan en wil je weten wat het precies gaat kosten? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. Aanvragen verplicht je tot niets!

Aanvraag offerte

Geen zorgen meer over verzuim

Als werkgever krijg je steeds meer verantwoordelijkheid op het gebied van arbeidsomstan­dig­heden, ziekteverzuim en re-integratie. Ook je medewerkers dragen verantwoorde­lijk­heden in het gehele proces van ziekmelding tot re-integratie. Er ligt nogal wat op het bordje van zowel werkgevers als werknemers. AVN ZorgPortaal begeleidt werkgevers en werknemers bij het hele traject van ziekteverzuim en re-integratie.

Gecertificeerde arbodienst

Binnen het AVN ZorgPortaal wordt de arbodienst­verlening uitgevoerd door SuperGarant Zorg, een gecertificeerde arbodienst. Ze voldoet aan strenge deskundigheidseisen en bezit het "certificaat arbodiensten", wat aantoont dat ze aan alle vereiste normen voldoet. Deze normen zijn vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Bovendien heeft SuperGarant Zorg ook de ISO-9001 certificering, die de hoogste standaard vertegenwoordigd voor kwaliteitsmanagement in organisaties.

VerzekeringsInzicht

AVN ZorgPortaal maakt gebruik van ’VerzekeringsInzicht’. Klik hier voor meer informatie.

Nieuwe cao per 1 april vereist actie van ondernemers

Vanaf 2007 is in de cao geregeld dat werkgevers verplicht zijn een WIA-verzekering af te sluiten voor de medewerkers. Tijdens de laatste cao besprekingen werd duidelijk dat deze regeling niet langer aansluit op de behoeften van de medewerkers in de AGF branche. Deze regeling wijzigt vanaf 1 april 2022 dan ook. Dit heeft effect op jouw verzekeringen. Belangrijk is dat je hier zelf actie onderneemt. Hoe? Dat lees je hier.

Toegespitst op jouw branche

AVN ZorgPortaal is een samenwerkings­verband tussen AVN, AVN Risk, SuperGarant Verzekeringen en SuperGarant Zorg. Door de expertise van deze partijen te bundelen, is een handig portaal ontstaan dat volledig is toegespitst op de AGF branche.

Wat zijn de voordelen?

  • Scherpe premies en tarieven
  • 100% vergoeding van interventies en spoor 2 trajecten
  • Garantie tegen UWV boetes
  • Minder administratie door één systeem, volledig web-based
  • Snelle betaling van schade
  • Eigen casemanagers & bedrijfs­artsen
  • Vast aanspreekpunt voor alle vragen over arbo & verzuim­begeleiding, loondoor­betaling en re-integratie

Eén aanspreekpunt

AVN ZorgPortaal staat voor duidelijke verzuimbegeleiding en een effectieve uitvoering. AVN ZorgPortaal biedt één aanspreekpunt voor arbo & verzuimbegeleiding, loondoorbetaling, re-integratie, en WIA. Daarnaast is AVN ZorgPortaal een kenniscentrum voor ziekteverzuim en re-integratie.

Aanvraag offerte

Spreken de voordelen van AVN ZorgPortaal jou aan en wil je weten wat het precies gaat kosten? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. Aanvragen verplicht je tot niets!

Neem contact met ons op:

Arbo & re-integratie
Telefoon 070 301 25 52
E-mail arbo@avnzorgportaal.nl

Polisadministratie & offertes
Telefoon 070 301 25 53
E-mail info@avnzorgportaal.nl

Bereikbaar
maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00

Postadres
Postbus 260
2260 AG Leidschendam