Loon bij ziekte

  1. Loon bij ziekte

Loon bij ziekte

In het Burgerlijk Wetboek 7:629 is bepaald dat een werkgever 2 jaar lang 70% van het inkomen moet doorbetalen. Dit is aan een maximum dagloon gebonden. In het 1e ziektejaar moet dit bedrag worden aangevuld tot het minimumloon. Deze wettelijke minimumloongarantie geldt niet voor het 2e ziektejaar.

Daar bovenop is in de cao voor de AGF detailhandel afgesproken dat een zieke werknemer recht heeft op:

  • tot 100% in het eerste ziektejaar en
  • tot 70% in het tweede ziektejaar.

Ziekteverzuim kost jouw bedrijf dus niet alleen veel tijd, maar ook veel geld.

Lees meer over de verzuimverzekering van het AVN ZorgPortaal.