Administratie

  1. Administratie

Administratie

Voor de verzuimverzekering van AVN ZorgPortaal is het bruto jaarloon verzekerd. Bij maandlonen is het bruto jaarloon te berekenen door 12 x het reguliere bruto maandloon te nemen en de uitkomst te verhogen met 8% vakantietoeslag. Bij vierwekelijkse betaling is het 13 x het bruto 4-weeksloon en verhoog de uitkomst met 8% vakantietoeslag.

De premie voor deze verzekering bedraagt 0,49% en dient te worden ingehouden op het bruto SV loon (inclusief vakantiegeld) van elke werknemer tot de AOW gerechtigde leeftijd.

Als een medewerker uitsluitend werkt tijdens ziekte of vakantie van andere medewerkers.