Login

Administratie

Voor de verzuimverzekering van AVN ZorgPortaal is het bruto jaarloon verzekerd. Bij maandlonen is het bruto jaarloon te berekenen door 12 x het reguliere bruto maandloon te nemen en de uitkomst te verhogen met 8% vakantietoeslag. Bij vierwekelijkse betaling is het 13 x het bruto 4-weeksloon en verhoog de uitkomst met 8% vakantietoeslag.

De premie voor deze verzekering bedraagt 0,49% en dient te worden ingehouden op het bruto loon (inclusief vakantiegeld) van elke werknemer tot de AOW gerechtigde leeftijd.

Als een medewerker uitsluitend werkt tijdens ziekte of vakantie van andere medewerkers.